Velkommen til Rødkærsbro Fjernvarme

Rødkærsbro Fjernvarmevær er et decentralt kraftvarmeværk, der producerer varme til knap 600 forbrugere. På et normal år produceres der 16.000 MWh-varme og 6.000MWh-el, heraf 2.000 MWh varme fra gdr. Bent Pedersens biogasanlæg i Brandstrup.

På disse sider kan du læse information om værket samt se priser og regnskaber. Nyhedsfeltet nederst til højre vil blive opdateret eks. i tilfælde af større driftsforstyrrelser. Hvis du ønsker at få direkte besked, når vi har noget relevant at fortælle, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Produktion omlægges til miljørigtig energi

Produktion skal omlægges for at modvirke prisstigninger
Med udgangen af 2018 bortfalder det grundbeløb Fjernvarmeværket årligt har fået fra EnergiNet.dk, for at stå til rådighed med naturgasmotoren som el-producent. Dette bortfald af grundbeløbet har årsag i, at der nu er så megen vindmøllestrøm, at el-nettet    ikke har behov for det beredskab som fjernvarmeværker som Rødkærsbro kan yde. 

Konsekvensen af bortfaldet af grundbeløb vil betyde, at Rødkærsbro Fjernvarmeværk med nuværende drift af kedel og motor på naturgas med høje afgifter vil få et varmepris til forbrugerne, der vil være 6-8.000 kr. højere end i dag.

Rettidig omhu - flere produktionsformer undersøgt
For at modgå dette har bestyrelsen siden 2014 undersøgt mulighederne for at etablerer andre varmeproduktioner på Fjernvarmeværket. Flis, halm og træpiller kan man ikke få lov til på grund af den nuværende Folketingspolitiske Energiaftale. Så derfor har bestyrelsen undersøgt mulighederne for solvarme, varmepumper og industriel overskudsvarme samt mulighederne for et mere integreret samarbejde med nabo varmeværkerne i Bjerringbro, Ans og Ulstrup.

Solvarme har vist sig ikke at være attraktiv, da der kun kan opnås en dækning af årsbehovet på 20-30% i bedste fald med en afskrivningstid på 30 år.

Renset spildevand fra Arla Foods mest optimalt 
Undersøgelserne af muligheden for at installerer varmepumper og udnytte overskudsvarme har resulteret i at der blev igangsat en dialog med Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri, der både havde renset spildevand ved 22-25°C som de ikke selv kunne udnytte til procesenergi og overskudsvarme fra en kommende biogasmotor. 

Dette arbejdedes der således videre med i 2015 for aftaleindgåelse her i 2016. Rødkærsbor Fjernvarmeværk har således indgået aftaler med Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri om lån af deres rensede spildevand ved 22-25°C i en mængde på 1.700 m³ pr. døgn til 0 kr. mod at Fjernvarmeværket selv betaler investeringen for udnyttelsen af denne varmemængde,     der omdannes til fjernvarme ved 70°C med et varmepumpeanlæg på Fjernvarmeværket, efter at det varmevekslede vand på reseanlægget transporteres til Fjernvarmeværket i en ny  transmissionsledning.

Nyt Arla-projekt

Overskudsvarme fra Arla's nye biogasmotor
Endvidere har Rødkærsbro Fjernvarmeværk indgået aftale om køb af overskudsvarme fra Mejeriets nye biogasmotor, der drives af gårdbiogas fra to lokale leverandører, mod at Fjernvarmeværket selv bekoster anlæggelsen af en transmissionsledning mellem Mejeriet og Fjernvarmeværket. 

Disse to nye og miljøvenlige varmeproduktioner på hver ca. 10.000 MWh-varme pr. år dækker fjernvarmeværkets totale varmebehov og endda noget mere til, så der kan blive mulighed for, at leverer overskudsvarme til Bjerringbor Varmeværk gennem en evt. kommende ny transmis-sionsledning mellem de to byer. 

Investeringen varmepumpe, varmeveksler og transmissionsledninger bliver på ca. 12,0 mio. kr. efter, at vi har fratrukket det tilskud vi her fået fra staten  på 2,4 mio. kr. og det tilskud Region Midtjylland giver på 0,9 mio. kr.

Finansieringen kan i øjeblikke gøres på gunstige vilkår.


Store prisstigninger forventes nu at være neutraliseret 
Den truende prisstigning i 2019 på 6-8.000 kr. kan vi således allerede nu modgå med de planlagte investeringer i grøn varmeproduktion og dermed fastholde den lave varmepris vi har i Rødkærsbro i øjeblikket på ca. 14.000 kr. ekskl. moms for et standardhus på 130 m² med et årsforbrug på  18 MWh-varme.