Pressemeddelelse

Indvielse d.17.03.2017

Rødkærsbro Fjernvarmeværk havde fredag den 17. marts afrapportering på Rødkærsbro Kro omkring værkets nye varmepumpeanlæg og biogasvarmen fra Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri     om formiddagen sammen med den efterfølgende indvielse af det nye anlæg. 

Byen var i dagens anledning smykket med flag ved alle indfaldsveje til byen.

Der deltog 84 gæster, repræsenterende fjernvarmeværker, leveranddør virksomheder til fjernvarmebranchen og repræsentanter fra myndigheder.Afrapporteringen belyste en række hindringer for at varmepumper til fjernvarmeproduktion kun vanskeligt kommer i gang, selv om regeringen ønsker dette.

PSO-afgiften er først faset ud om 5 år og el-afgiften sammen med høje transportafgifter gør strømmen for dyr til varmepumpebrug.

 Anlægget og dets opbygning blev belyst ved formiddagens arrangement af de forskellige komponentleverandører og myndighedsrepræsentanter.

 Rødkærsbro Fjernvarmeværks nye varmepumper er anskaffet med økonomisk støtte fra Energistyrelsens Varmepumpepulje og Region Midtjyllands erhvervsudviklingsfond.Varmepumperne anvender varmen fra Arla Foods, Rødkærsbro Mejeris rensede spildevand ved ca. 22ºC og leverer derfra fjernvarmevand ved 70ºC til nettet. Returvandet til spildevandsanlægget er på ca. 5ºC.

Denne støtte sammen med fritagelse fra SKAT af betaling af genbrugsvarmeafgift her gjort at dette projekt har kunnet gennemføres med forventet god økonomi.

Om eftermiddagen var Energi-, Forsynings- og Klimaminister inviteret til at starte Varmepumpen sammen med vice adm. direktør Povl Krogsgaard, Arla Foods og udvalgs formand Poul Erik Christensen, Region Midtjylland.

Til indvielsen var der åbent hus og ca. 300 gæster og forbruger deltog i arrangementet,

Senere på eftermiddagen var der fremlæggelse af 7. klassernes naturfaglige rapporter på Rødkærsbro Skole med baggrund i fjernvarme.

Efterfølgende besøgte eleverne med deres forældre også fjernvarmeværket.

Dagen blev således en fin markering af, at fjernvarme i Rødkærsbro fremover vil være 90% grøn.